Håndverker-tjenester
BBT er et entreprenørfirma med base i Asker . BBT ble etablert i 2019 og har 6 annsatte, vi kan tilby bl.a. følgende: Tømring, Prosjektering, Flislegging, Muring, utleie av personell, Takst, Bytting av vinduer Undervisning, kurs, Konsulenttjenester innen markedsføring, prosjektoppfølging og byggtjenester. Prosjektledelse, befaringer, support, materialbestilling, rådgiving, teknisk beskrivelse med mer. Markedsføring, sette opp internettsider, QA-planer/systemer, strategiske beslutninger/retninger til bygg- og anlegg, internettselskaper, olje, gass, borettslag, import- og eksportselskaper med mer. Det er et firma med polske arbeidere men daglig leder er norsk og holder kontakten med kunder. BBT Bolig Bygg Tjenester AS har hovedsete i Spikkestad men har jobber på hele Østlandet, vi utfører alle jobber innen rimelig tid og etter kundens ønsker.
Side Image

Under opparbeiding

Hjemmesiden til BBT Bolig Bygg Tjenester AS er under opparbeiding og det vil komme mer informasjon snarlig.